9.18.2009

gibalikan ang kanhing bangaw[septiyembre 17, 09]

maglibog kog sabot
sa tanghagang
way tubag:

amang. oo, usa siya
ka amang
nga di kamaong
mopagawas
sa mga pulong
gikan sa iyang baba.
pamasin kuno niya,
di ra gihapon
nako tuohan
iyang hiwing rason.

kon sauna
malipay kong
magsud-ong
sa iyang nawong,
karon dili na;
maglagot na.

galagot ko
sa iyang gibuhat:
kinsa bay amawng
'naningkamot'
nga di motunga
sa iyang
'gipaningkamotan'?

--pagkataphaw
--bang pamalandongon.

sugod karon
mao na lamay
akong inspirasyon
ang akong
kanhing bangaw
nga akong gibiyaan
sa akong karaang tunghaan.

hinuon, pamasin-basin
lamang kini
kay utro pod tong
amaw.

No comments: