9.14.2009

paglurang sa unos


[septiyembre 10, 09]

ang akong bagyo
nga mikuso-kuso sa usa ka isla
mihulpa na:
milurang na ang unos
sa iyang pagtamas-tamas
sa inosenteng isla.

mipakita na
ang tinuod nga adlaw:
akong naamgohan
nga basig sa kataposan
ako ra ang mabasol
sa pagguba
sa taytayan sa isla.

nasayop ko
sa pagdahom nga way makahibalo
sa anagrama
sa kabuang sa akong utok.

mao kini ang hinungdan
nganong di na lang nako
samok-samokon ang putling isla--
basin ako ra unya
sa kataposan
ang mabasol
sa pagkaguba
sa taytayan sa isla.

babay, mopanaw na ako.
palayo sa isla.

No comments: