8.14.2009

ikaw
ikaw
ang buwan
sa akong kagabhion
modalit og kahayag
sa akong
mangitngit kagabhion.

ikaw
ang bituon
sa akong langit
mopabati kanako
may usa ka hayag suga
sa akong
gilaktang dalan.

ikaw
ang adlaw
sa akong pagmata--
mopatin-aw sa akong
hanap kagabhion:
mopamatuod
naa kos
saktong dalan.

ug
labaw sa tanan:

ikaw
akong mapa
mogiya kanako
asa nako punta
nasaag na ako
sa imong
kasingkasing.

No comments: